توریست های آلمانی در رستوران سنتی سپیدار

تاریخ درج محتوا در سایت 1397/02/31

رستوران سنتی سپیدار

آدرس: میدان پاستور، خیابان دانشگاه جنگ، خیابان کمالی نرسیده به تقاطع کمالی و امام خمینی

تلفن های تماس: 66470455  -  66470480  -  66838161

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

توریست های آلمانی در استخر سپیدار

آدرس روی نقشه

دیدگاه ها

نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی